GeoREALing s.r.o.
IČO: 524 58 032
DIČ: 212 1052 065
 
Prevádzka: Pri trati 25, 821 06 Bratislava
SALSTAV s.r.o.
IČO: 364 57 647
DIČ: 202 1422 359
IČ DPH: SK 202 1422 359
Prevádzka: Mýtna 82, 064 01 Stará Ľubovňa
Martin Saloň
+421 903 640 538
Stránka vo výstavbe
sme členmi Komory stavebných inžinierov a Komory geodetov a kartografov
Certification UKAS MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001, ISO 9001